ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนราชินี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
13 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
14 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน